PERSONATA

 

PERSONATA
Latinski naziv : Agapornis personatus Reichnow
Engleski naziv : Masked Lovebird
Nemački naziv : Schwarzkoepfchen
Prosečna visina : 14.5 cm

» POGLEDAJ JOŠ SLIKA OVE VRSTE

 

Personata papgaji prirodno stanište: Severna i centralna Tanzanija.
Penant boravi na drveću akacije i adansonia, savana i otvoreni travnjaci uglavnom između 1.100  i 1,800 m.

Populacija Personata je opala u poslednjih nekoliko godina zbog intenzivnog hvatanja ptica radi trgovine i možda je opala i ispod 50.000 ptica.

Okupljaju se u jatima od 20 do 80 ptica i često se mogu videti u blizini poljoprivrednih oblasti. Skloni su migracijama u potrazi za hranom. Oglašavaju se specifičnim piskutavim glasom.
Prirodna ishrana: semenje, bobice, voće i pupoljci.

Razmnožavaju se u tokom suve sezone u martu i aprilu, kao i od juna do avgusta, gnezda se uglavnom nalaze u Baobab drveću, ali se mogu naći u drugim stablima, na zgradama, u raznim pukotinama. Gnezda su u obliku kupole i izgrađenea od tankih grančica i trake od kore. Jaje mere 17,0 mm.

Za Personate koje se čuvaju u zatvorenom prostoru može se reći da su srednje bučni papagaji. Kada se drže u grupama mora se voditi računa o prostoru u kojem se čuvaju jer ukoliko je prostor za čuvanje pretesan može doći do čarki među njima što se najčešće ogleda u krvavim tragovima na pticama.

Personate vole vodu i rado se kupaju kada vremenski uslovi to dozvoljavaju.

Za Personate se preporučuje držanje u parovima. Najoptimalnije je držati po tri para stim da minimalni prostor za jednu pticu ne bude manji od 1,5 m2.

Minimalna temperatura 10 ° C, kod mladih ptica ne manje od 15 ° C.
Hrane se raznim vrstama i mešavinama semenja, svežim voćem I povrćem. Mladima potrebno obezbediti hranu sa dosta vitamina C i minerala.

Uzgoj: Zahvalni su za uzgoj i nisu preterano zahtevni osim što im se mora obezbediti potrebna temperature tokom cele godine. Obavezno im obezbediti grančice za izgradnju gnezda. Nose 3 do 6 jaja, inkubacija 20 dana, vreme do potpunog operjavanja 32 dana. Legu se i nekoliko puta godišnje ali je preporučljivo samo 2 puta u godini.

 

KLIK ZA POVRATAK NA PRETHODNU STRANICU